O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Živnostenský zákon

Příloha č.3 - Koncesované živnosti

(K §26 a 27)Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle §27 odst.1 a 2 Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle §27 odst.3 Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Poznámka
1 2 3 4 5
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získanýchpěstitelským pálením) a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii, lékařství nebo veterinární lékařství, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, farmacii nebo veterinární lékařství a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na potravinářskou technologii, chemii, zemědělství, nebo v oboru laborant pro farmaceutickou výrobu a3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle §7 odst.5 písm.a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona Ministerstvo zemědělství zákon č.61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3roky praxe v oboru, nebo
e) doklady podle §7 odst.5 písm.a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č.61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie;
pro ničení a zneškodňování výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika vydané obvodním báňským úřadem a věk nejméně 21 let;
pro nákup a prodej výbušnin: oprávnění nebo průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebooprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem
spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*) Český báňský úřad *)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
**)§23, 35, 36 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č.542/1991 Sb.
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní:

a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy nebo technologie a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru, nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru;

pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti sezbraněmi a střelivem, nebo
e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem,nebo
f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4roky praxe v oboru;

pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva: odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let;

pro vývoj střeliva: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie a technologie výbušnin a 3 roky praxe v oboru spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*), pro nabývání výbušnin a výbušných předmětů**) a provádění činností s nimi musí podnikatel nebo odpovědný zástupce podnikatele splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro obor výzkum, vývoj, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, a to přiměřeně rozsahu živnostenského oprávnění pro vývoj, výrobu, ničení, znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991Sb.
**) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.61/1988 Sb. , ve znění zákonač. 542/1991 Sb.
***)pro vývoj, výrobu, ničení a znehodnocování střeliva §17 odst.3 písm.k) zákona č.156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, a o změně zákona č.288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.13/1998 Sb., a zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.155/2010 Sb.
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně21 let, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy, ekonomii, vojenství nebo policii a věk nejméně 21 let, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřeníma věk nejméně 21 let, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a l rok praxe v oboru a věk nejméně 21let. bezúhonnost všech zaměstnanců (§6 odst.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.) souhlas krajského ředitelství Policie České republiky §3 odst.2 zákona č.310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání s technickým zaměřeníma 6 roků praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 6 roků praxe v oboru;

u zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje:
a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání s technickým zaměřením a 3 roky praxe v oboru, nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro provozování malých energetických zdrojů vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie,*) musí prokázat, že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti,**) a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. Státní energetická inspekce *)zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
**)§9 vyhlášky č.426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Silniční motorová doprava

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- vnitrostátní příležitostná osobní,
- mezinárodní příležitostná osobní,
- vnitrostátní veřejná linková,
- vnitrostátní zvláštní linková,
- mezinárodní
linková,
- mezinárodní
kyvadlová,
- taxislužba §6 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č.150/2000 Sb. a zákona č.130/2008 Sb. dopravní úřad zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vnitrozemská vodní doprava §33a zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.358/1999 Sb. Ministerstvo dopravy zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin odborná způsobilost podle §85 odst.2 zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.131/2006 Sb. schválení provozovny Státní rostlinolékařská správa §66 odst.3 zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Provádění pyrotechnického průzkumu oprávnění nebo průkaz pyrotechnika bez rozlišení druhu pyrotechnického oprávnění a věk nejméně 21 let spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*) *)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb.
Provádění veřejných dražeb

- dobrovolných
- nedobrovolných pro provádění veřejných dražeb dobrovolných:

a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Misterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 9 let praxe v dražební nebo realitníčinnosti, nebo
e) doklady podle §7 odst.5 písm.j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných:
a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
c) střední vzdělání a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 10 let praxe v dražební nebo realitníčinnosti, nebo
e) doklady podle §7 odst.5 písm.j), k), l) nebo m) živnostenského zákona Ministerstvo pro místní rozvoj §6 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č.315/2006 Sb.
Provozování cestovní kanceláře a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
f) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6let praxe v oboru, nebo
h) doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu*) a 2 roky praxe v oboru
i) doklady podle §7 odst.5 písm.b), c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona Ministerstvo pro místní rozvoj**) *)zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
**)zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*) spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§6 odst.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.) *)zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
**)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb.
Služby soukromých detektivů a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*) spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§6 odst.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.) *)zákon č.179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
**)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb.
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxev oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru,nebo
d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru,nebo
e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4roky praxe v oboru bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§6 odst.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.)
Vedení spisovny a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v administrativě, nebo
b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v administrativě, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v administrativě, nebo
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4roky praxe v administrativě schválení provozovny a bezúhonnost všech zaměstnanců (§6 odst.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění zákona č.155/2010 Sb.) Státní oblastní archiv příslušný podle místa provozovny §68 odst.1 zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb neboprovozování střelnic, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozovánístřelnic, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství nebo policii a 2 roky praxe v řízení střeleb neboprovozování střelnic, nebo
d) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu*) *)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb.
Provádění trhacích a ohňostrojných prací a) oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním báňským úřadem*) a věk nejméně 21 let, nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů vydané Českým báňským úřadem*) a věk nejméně 24 let, nebo
c) oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem*) spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) *)§35 a 36 zákona č.61/1988 Sb., ve znění zákona č.542/1991 Sb.
**)§1 odst.5 zákona č.451/1991 Sb.
Provozování pohřební služby §6 odst.2 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů krajské hygienické stanice §6 odst.4 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.67/2006 Sb.
Provádění balzamace a konzervace §10 odst.2 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů krajské hygienické stanice §10 odst.4 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.320/2002 Sb.
Provozování krematoria §13 odst.2 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.67/2006 Sb. krajské hygienické stanice §13 odst.4 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.67/2006 Sb.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit