O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Hlavní partner: skupina RWE v ÈR
Sponzor: Ernst & Young
Sponzor: T-Mobile
Sponzor: Asus
Sponzor: týdeník Euro
Sponzor: ekonomický systém Pohoda
Sponzor: OKI Printing Solutions
 1. Soutěž podnikatelských záměrů „Nápady za miliony 2007“ pořádá Profi-kancelář, s.r.o. ve spolupráci s Podnikatelským inkubátorem při Vysoké škole ekonomické v Praze. Akci podporují Hospodářská komora hlavního města Prahy, média Centrum.cz, Euro a Profit a sponzoři: skupina RWE v ČR, Ernst & Young, T-Mobile, ASUS, ekonomický systém Pohoda, Euronews, OKI, Jazykový Institut Praha. Celková hodnota věcných a finančních cen spolu s investicemi přesahuje milion Kč.
   
 2. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i týmy s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo v době zaslání přihlášky ještě neuplynul rok od jeho uvedení na trh. Předkladatel může a nemusí mít zájem projekt osobně realizovat.
   
 3. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. listopadu 2007. Přihlášku a přehled požadavků na zpracování projektu poskytuje organizátor na vyžádání (viz Přihláška).
   
 4. Přihlášené projekty bude devítičlenná porota posuzovat na základě zajímavosti a realizovatelnosti nápadu, inovativnosti produktu, znalosti cílového trhu a dalších relevantních kritérií. Organizace způsobu hodnocení je plně v kompetenci poroty. Porota si může vyžádat osobní prezentaci a diskusi s předkladateli. Ceny budou výhercům přiděleny podle jejich preferencí a výsledného pořadí.
   
 5. Souběžně s porotci budou projekty, jejichž předkladatelé o to vyjádřili v přihlášce zájem, vyhodnocovat investoři a v případě zájmu budou předkladatele kontaktovat za účelem sjednání podmínek společné realizace projektu.
   
 6. Porotou vybrané nejlepší nápady budou ohlášeny během slavnostního večera v pátek 14. prosince t.r., kde zároveň proběhne předání cen a ohlášení společných investičních projektů. Na vyhlášení budou pozváni autoři 30 nejlepších projektů. Výsledky budou následující den k dispozici na webu soutěže a zveřejněny v magazínech Profit a Euro.
   
 7. Poslední slovo v hodnocení projektů má porota, proti rozhodnutí poroty není odvolání, na výhru není právní nárok a porota nemusí udělit všechny ceny.
   
 8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že bude všechny přihlášené záměry považovat za důvěrné, a že se všemi osobami, které s nimi přijdou do styku, uzavře příslušné dohody o zachování důvěrnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže i nabízené ceny. Pořadatel může podmínky dále upřesňovat na webu soutěže v sekci Časté dotazy.
Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelářSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit