O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část III. Obchodní závazkové vztahy

Hlava II
Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl XIX
Smlouva o tichém společenství

§ 679

(1) Účast tichého společníka na podnikání zaniká:

   a) uplynutím doby na kterou byla uzavřena,

   b) výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou,

   c) dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu,

   d) ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje,

   e) prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutím insolvenčního návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku,

   f) prohlášením konkursu na majetek tichého společníka; ustanovení § 148 odst. 3 se použije přiměřeně.

(2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit