O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část III. Obchodní závazkové vztahy

Hlava II
Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl XIV
Smlouva o přepravě věci

§ 614

(1) Dopravce je povinen v náložném listu uvést:

   a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby dopravce,

   b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání popřípadě bydliště fyzické osoby odesílatele,

   c) označení přepravované věci,

   d) údaj, zda byl náložní list vydán na doručitele nebo jméno příjemce, popřípadě údaj, že byl vydán na jeho řad,

   e) místo určení

    f) místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce.

(2) Byl-li náložný list vydán ve více stejnopisech, vyznačí se jejich počet na každém z nich. Po vydání zásilky oprávněné osobě na jeden stejnopis pozbývají ostatní stejnopisy platnosti.

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit