O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část III. Obchodní závazkové vztahy

§ 261 - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 262 - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 263 - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 264 - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 265 - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 266 - Některá ustanovení o právních úkonech
§ 267 - Některá ustanovení o právních úkonech
§ 268 - Některá ustanovení o právních úkonech
§ 269 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 270 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 271 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 272 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 273 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 274 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 275 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 276 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 277 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 278 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 279 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 280 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 281 - Obchodní veřejná soutěž
§ 282 - Obchodní veřejná soutěž
§ 283 - Obchodní veřejná soutěž
§ 284 - Obchodní veřejná soutěž
§ 285 - Obchodní veřejná soutěž
§ 286 - Obchodní veřejná soutěž
§ 287 - Obchodní veřejná soutěž
§ 288 - Obchodní veřejná soutěž
§ 289 - Základní ustanovení
§ 290 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 291 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 292 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 293 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 294 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 295 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 296 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 297 - zrušen
§ 298 - zrušen
§ 299 - zrušen
§ 300 - Některá ustanovení o smluvní pokutě
§ 301 - Některá ustanovení o smluvní pokutě
§ 302 - Některá ustanovení o smluvní pokutě
§ 303 - Ručení
§ 304 - Ručení
§ 305 - Ručení
§ 306 - Ručení
§ 307 - Ručení
§ 308 - Ručení
§ 309 - Ručení
§ 310 - Ručení
§ 311 - Ručení
§ 312 - Ručení
§ 313 - Základní ustanovení
§ 314 - Základní ustanovení
§ 315 - Základní ustanovení
§ 316 - Základní ustanovení
§ 317 - Základní ustanovení
§ 318 - Základní ustanovení
§ 319 - Základní ustanovení
§ 320 - Základní ustanovení
§ 321 - Základní ustanovení
§ 322 - Základní ustanovení
§ 323 - Uznání závazku
§ 323a - zrušen
§ 323b - zrušen
§ 323c - zrušen
§ 323d - zrušen
§ 323e - zrušen
§ 323f - zrušen
§ 323g - zrušen
§ 323h - zrušen
§ 323i - zrušen
§ 324 - Způsob plnění
§ 325 - Způsob plnění
§ 326 - Způsob plnění
§ 327 - Způsob plnění
§ 328 - Způsob plnění
§ 329 - Způsob plnění
§ 330 - Způsob plnění
§ 331 - Způsob plnění
§ 332 - Způsob plnění
§ 333 - Způsob plnění
§ 334 - Způsob plnění
§ 335 - Místo plnění
§ 336 - Místo plnění
§ 337 - Místo plnění
§ 338 - Místo plnění
§ 339 - Místo plnění
§ 340 - Doba plnění
§ 341 - Doba plnění
§ 342 - Doba plnění
§ 343 - Doba plnění
§ 344 - Odstoupení od smlouvy
§ 345 - Odstoupení od smlouvy
§ 346 - Odstoupení od smlouvy
§ 347 - Odstoupení od smlouvy
§ 348 - Odstoupení od smlouvy
§ 349 - Odstoupení od smlouvy
§ 350 - Odstoupení od smlouvy
§ 351 - Odstoupení od smlouvy
§ 352 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
§ 353 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
§ 354 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
§ 355 - Odstupné
§ 356 - Zmaření účelu smlouvy
§ 357 - Zmaření účelu smlouvy
§ 358 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 359 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 360 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 361 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 362 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 363 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 364 - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 365 - Prodlení dlužníka
§ 366 - Prodlení dlužníka
§ 367 - Prodlení dlužníka
§ 368 - Prodlení dlužníka
§ 369 - Prodlení dlužníka
§ 369a - Prodlení dlužníka
§ 370 - Prodlení věřitele
§ 371 - Prodlení věřitele
§ 372 - Prodlení věřitele
§ 373 - Náhrada škody
§ 374 - Náhrada škody
§ 375 - Náhrada škody
§ 376 - Náhrada škody
§ 377 - Náhrada škody
§ 378 - Náhrada škody
§ 379 - Náhrada škody
§ 380 - Náhrada škody
§ 381 - Náhrada škody
§ 382 - Náhrada škody
§ 383 - Náhrada škody
§ 384 - Náhrada škody
§ 385 - Náhrada škody
§ 386 - Náhrada škody
§ 387 - Předmět promlčení
§ 388 - Účinky promlčení
§ 389 - Účinky promlčení
§ 390 - Účinky promlčení
§ 391 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 392 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 393 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 394 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 395 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 396 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 397 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 398 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 399 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 400 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 401 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 402 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 403 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 404 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 405 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 406 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 407 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 408 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 409 - Základní ustanovení
§ 410 - Základní ustanovení
§ 411 - Povinnosti prodávajícího
§ 412 - Povinnosti prodávajícího
§ 413 - Povinnosti prodávajícího
§ 414 - Povinnosti prodávajícího
§ 415 - Povinnosti prodávajícího
§ 416 - Povinnosti prodávajícího
§ 417 - Povinnosti prodávajícího
§ 418 - Povinnosti prodávajícího
§ 419 - Povinnosti prodávajícího
§ 420 - Množství, jakost, provedení a obal zboží
§ 421 - Množství, jakost, provedení a obal zboží
§ 422 - Vady zboží
§ 423 - Vady zboží
§ 424 - Vady zboží
§ 425 - Vady zboží
§ 426 - Vady zboží
§ 427 - Vady zboží
§ 428 - Vady zboží
§ 429 - Záruka za jakost
§ 430 - Záruka za jakost
§ 431 - Záruka za jakost
§ 432 - Záruka za jakost
§ 433 - Právní vady zboží
§ 434 - Právní vady zboží
§ 435 - Právní vady zboží
§ 436 - Nároky z vad zboží
§ 437 - Nároky z vad zboží
§ 438 - Nároky z vad zboží
§ 439 - Nároky z vad zboží
§ 440 - Nároky z vad zboží
§ 441 - Nároky z vad zboží
§ 442 - Dodání většího množství zboží
§ 443 - Nabytí vlastnického práva
§ 444 - Nabytí vlastnického práva
§ 445 - Nabytí vlastnického práva
§ 446 - Nabytí vlastnického práva
§ 447 - Povinnosti kupujícího
§ 448 - Povinnosti kupujícího
§ 449 - Povinnosti kupujícího
§ 450 - Povinnosti kupujícího
§ 451 - Povinnosti kupujícího
§ 452 - Povinnosti kupujícího
§ 453 - Povinnosti kupujícího
§ 454 - Povinnosti kupujícího
§ 455 - Nebezpečí škody na zboží
§ 456 - Nebezpečí škody na zboží
§ 457 - Nebezpečí škody na zboží
§ 458 - Nebezpečí škody na zboží
§ 459 - Nebezpečí škody na zboží
§ 460 - Nebezpečí škody na zboží
§ 461 - Nebezpečí škody na zboží
§ 462 - Uchování zboží
§ 463 - Uchování zboží
§ 464 - Uchování zboží
§ 465 - Uchování zboží
§ 466 - Uchování zboží
§ 467 - Uchování zboží
§ 468 - Uchování zboží
§ 469 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody
§ 470 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody
§ 471 - Koupě na zkoušku
§ 472 - Koupě na zkoušku
§ 473 - Cenová doložka
§ 474 - Cenová doložka
§ 475 - Cenová doložka
§ 476 - Základní ustanovení
§ 477 - Smlouva o prodeji podniku
§ 478 - Smlouva o prodeji podniku
§ 479 - Smlouva o prodeji podniku
§ 480 - Smlouva o prodeji podniku
§ 481 - zrušen
§ 482 - Smlouva o prodeji podniku
§ 483 - Smlouva o prodeji podniku
§ 484 - Smlouva o prodeji podniku
§ 485 - Smlouva o prodeji podniku
§ 486 - Smlouva o prodeji podniku
§ 487 - Smlouva o prodeji podniku
§ 488 - Smlouva o prodeji podniku
§ 488a - Smlouva o prodeji podniku
§ 488b - Základní ustanovení
§ 488c - Smlouva o nájmu podniku
§ 488d - Smlouva o nájmu podniku
§ 488e - Smlouva o nájmu podniku
§ 488f - Smlouva o nájmu podniku
§ 488g - Smlouva o nájmu podniku
§ 488h - Smlouva o nájmu podniku
§ 488i - Smlouva o nájmu podniku
§ 489 - Základní ustanovení
§ 490 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 491 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 492 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 493 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 494 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 495 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 496 - Smlouva o koupi najaté věci
§ 497 - Základní ustanovení
§ 498 - Smlouva o úvěru
§ 499 - Smlouva o úvěru
§ 500 - Smlouva o úvěru
§ 501 - Smlouva o úvěru
§ 502 - Smlouva o úvěru
§ 503 - Smlouva o úvěru
§ 504 - Smlouva o úvěru
§ 505 - Smlouva o úvěru
§ 506 - Smlouva o úvěru
§ 507 - Smlouva o úvěru
§ 508 - Základní ustanovení
§ 509 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 510 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 511 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 512 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 513 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 514 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 515 - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 516 - Základní ustanovení
§ 517 - Smlouva o uložení věci
§ 518 - Smlouva o uložení věci
§ 519 - Smlouva o uložení věci
§ 520 - Smlouva o uložení věci
§ 521 - Smlouva o uložení věci
§ 522 - Smlouva o uložení věci
§ 523 - Smlouva o uložení věci
§ 524 - Smlouva o uložení věci
§ 525 - Smlouva o uložení věci
§ 526 - Smlouva o uložení věci
§ 527 - Základní ustanovení
§ 528 - Smlouva o skladování
§ 529 - Smlouva o skladování
§ 530 - Smlouva o skladování
§ 531 - Smlouva o skladování
§ 532 - Smlouva o skladování
§ 533 - Smlouva o skladování
§ 534 - Smlouva o skladování
§ 535 - Smlouva o skladování
§ 536 - Základní ustanovení
§ 537 - Provedení díla
§ 538 - Provedení díla
§ 539 - Věci určené k provedení díla
§ 540 - Věci určené k provedení díla
§ 541 - Věci určené k provedení díla
§ 542 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
§ 543 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
§ 544 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
§ 545 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
§ 546 - Cena za dílo
§ 547 - Cena podle rozpočtu
§ 548 - Cena za dílo
§ 549 - Cena za dílo
§ 550 - Způsob provádění díla
§ 551 - Způsob provádění díla
§ 552 - Způsob provádění díla
§ 553 - Způsob provádění díla
§ 554 - Provedení díla
§ 555 - Provedení díla
§ 556 - Provedení díla
§ 557 - Provedení díla
§ 558 - Provedení díla
§ 559 - Provedení díla
§ 560 - Vady díla
§ 561 - Vady díla
§ 562 - Vady díla
§ 563 - Vady díla
§ 564 - Vady díla
§ 565 - Vady díla
§ 566 - Smlouva mandátní
§ 567 - Smlouva mandátní
§ 568 - Smlouva mandátní
§ 569 - Smlouva mandátní
§ 570 - Smlouva mandátní
§ 571 - Smlouva mandátní
§ 572 - Smlouva mandátní
§ 573 - Smlouva mandátní
§ 574 - Smlouva mandátní
§ 575 - Smlouva mandátní
§ 576 - Smlouva mandátní
§ 577 - Základní ustanovení
§ 578 - Smlouva komisionářská
§ 579 - Smlouva komisionářská
§ 580 - Smlouva komisionářská
§ 581 - Smlouva komisionářská
§ 582 - Smlouva komisionářská
§ 583 - Smlouva komisionářská
§ 584 - Smlouva komisionářská
§ 585 - Smlouva komisionářská
§ 586 - Smlouva komisionářská
§ 587 - Smlouva komisionářská
§ 588 - Smlouva komisionářská
§ 589 - Smlouva komisionářská
§ 590 - Smlouva komisionářská
§ 591 - Základní ustanovení
§ 592 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 593 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 594 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 595 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 596 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 597 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 598 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 599 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 600 - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 601 - Základní ustanovení
§ 602 - Smlouva zasílatelská
§ 603 - Smlouva zasílatelská
§ 604 - Smlouva zasílatelská
§ 605 - Smlouva zasílatelská
§ 606 - Smlouva zasílatelská
§ 607 - Smlouva zasílatelská
§ 608 - Smlouva zasílatelská
§ 609 - Smlouva zasílatelská
§ 610 - Základní ustanovení
§ 611 - Smlouva o přepravě věci
§ 612 - Smlouva o přepravě věci
§ 613 - Smlouva o přepravě věci
§ 614 - Smlouva o přepravě věci
§ 615 - Smlouva o přepravě věci
§ 616 - Smlouva o přepravě věci
§ 617 - Smlouva o přepravě věci
§ 618 - Smlouva o přepravě věci
§ 619 - Smlouva o přepravě věci
§ 620 - Smlouva o přepravě věci
§ 621 - Smlouva o přepravě věci
§ 622 - Smlouva o přepravě věci
§ 623 - Smlouva o přepravě věci
§ 624 - Smlouva o přepravě věci
§ 625 - Smlouva o přepravě věci
§ 626 - Smlouva o přepravě věci
§ 627 - Smlouva o přepravě věci
§ 628 - Smlouva o přepravě věci
§ 629 - Smlouva o přepravě věci
§ 630 - Základní ustanovení
§ 631 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 632 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 633 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 634 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 635 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 636 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 637 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 638 - Základní ustanovení
§ 639 - Smlouva o provozu dopravního prostředku
§ 640 - Smlouva o provozu dopravního prostředku
§ 641 - Smlouva o provozu dopravního prostředku
§ 642 - Základní ustanovení
§ 643 - Smlouva o zprostředkování
§ 644 - Smlouva o zprostředkování
§ 645 - Smlouva o zprostředkování
§ 646 - Smlouva o zprostředkování
§ 647 - Smlouva o zprostředkování
§ 648 - Smlouva o zprostředkování
§ 649 - Smlouva o zprostředkování
§ 650 - Smlouva o zprostředkování
§ 651 - Smlouva o zprostředkování
§ 652 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 653 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 654 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 655 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 655a - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 656 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 657 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 658 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 659 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 659a - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 659b - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 659c - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 660 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 661 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 662 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 662a - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 663 - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 664 - Nevýhradní obchodní zastoupení
§ 665 - Výhradní obchodní zastoupení
§ 666 - Výhradní obchodní zastoupení
§ 667 - Zánik obchodního zastoupení
§ 668 - Zánik obchodního zastoupení
§ 669 - Právo na odškodnění
§ 669a - Zánik obchodního zastoupení
§ 670 - Zánik obchodního zastoupení
§ 671 - Zánik obchodního zastoupení
§ 672 - Zánik obchodního zastoupení
§ 672a - Konkurenční doložky
§ 673 - Základní ustanovení
§ 674 - Smlouva o tichém společenství
§ 675 - Smlouva o tichém společenství
§ 676 - Smlouva o tichém společenství
§ 677 - Smlouva o tichém společenství
§ 678 - Smlouva o tichém společenství
§ 679 - Smlouva o tichém společenství
§ 679a - Smlouva o tichém společenství
§ 680 - Smlouva o tichém společenství
§ 681 - Smlouva o tichém společenství
§ 682 - Základní ustanovení
§ 683 - Smlouva o otevření akreditivu
§ 684 - Smlouva o otevření akreditivu
§ 685 - Vztah banky k oprávněnému
§ 686 - Vztah banky k oprávněnému
§ 687 - Vztah banky k oprávněnému
§ 688 - Vztah banky k oprávněnému
§ 689 - Dokumentární akreditiv
§ 690 - Dokumentární akreditiv
§ 691 - Jiné akreditivy
§ 692 - Základní ustanovení
§ 693 - Smlouva o inkasu
§ 694 - Smlouva o inkasu
§ 695 - Smlouva o inkasu
§ 696 - Smlouva o inkasu
§ 697 - Bankovní dokumentární inkaso
§ 698 - Smlouva o inkasu
§ 699 - Smlouva o inkasu
§ 700 - Základní ustanovení
§ 701 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 702 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 703 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 704 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 705 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 706 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 707 - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 708 - Základní ustanovení
§ 709 - Smlouva o běžném účtu
§ 710 - Smlouva o běžném účtu
§ 711 - Smlouva o běžném účtu
§ 712 - Smlouva o běžném účtu
§ 713 - Smlouva o běžném účtu
§ 714 - Smlouva o běžném účtu
§ 715 - Smlouva o běžném účtu
§ 715a - Smlouva o běžném účtu
§ 716 - Základní ustanovení
§ 716a - Smlouva o vkladovém účtu
§ 717 - Smlouva o vkladovém účtu
§ 718 - Smlouva o vkladovém účtu
§ 719 - Smlouva o vkladovém účtu
§ 719a - Smlouva o vkladovém účtu
§ 719b - Smlouva o vkladovém účtu
§ 720 - Základní ustanovení
§ 721 - Cestovní šek
§ 722 - Cestovní šek
§ 723 - Cestovní šek
§ 724 - Cestovní šek
§ 725 - Základní ustanovení
§ 726 - Slib odškodnění
§ 727 - Slib odškodnění
§ 728 - Slib odškodnění
§ 729 - Předmět úpravy
§ 730 - Zvyklosti
§ 731 - Úřední povolení
§ 732 - Měna peněžního závazku
§ 733 - Přepočet měn
§ 734 - Obvyklá cena nebo úplata
§ 735 - Prodlení s plněním peněžitého závazku
§ 736 - Okolnosti vylučující odpovědnost
§ 737 - Obecná ustanovení
§ 738 - Obecná ustanovení
§ 739 - Zákaz dalšího vývozu
§ 740 - Zákaz dalšího vývozu
§ 741 - Zákaz dalšího vývozu
§ 742 - Ujednání o omezení prodeje
§ 743 - Ujednání o omezení prodeje
§ 744 - Měnová doložka
§ 745 - Základní ustanovení
§ 746 - Smlouva o výhradním prodeji
§ 747 - Smlouva o výhradním prodeji
§ 748 - Smlouva o výhradním prodeji
§ 749 - Smlouva o výhradním prodeji
§ 750 - Smlouvy závislé
§ 751 - Vícestranné výměnné obchody
§ 752 - Vícestranné výměnné obchody
§ 753 - Vícestranné výměnné obchody
§ 754 - Vícestranné výměnné obchody
§ 755 - Vícestranné výměnné obchody

 

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit