O SOUTĚŽIPRAVIDLAPŘIHLÁŠKACENYČASTÉ DOTAZY

Sponzoři sekce:

Sídlo firmy - poskytuje Profi-kancelář

Portál pro firmy a podnikatele

Web Jak založit firmu a začít podnikat

Obchodní zákoník

Část II. Obchodní společnosti a družstvo

§ 56 - Obecná ustanovení
§ 56a - Obecná ustanovení
§ 57 - Založení společnosti
§ 58 - Základní kapitál
§ 59 - Vklad společníka
§ 59a - Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu
§ 59b - Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu
§ 59c - Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu
§ 61 - Podíl
§ 62 - Vznik společnosti
§ 63 - Vznik společnosti
§ 64 - Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku
§ 65 - Zákaz konkurence
§ 65a - Zákaz konkurence
§ 66 - Zákaz konkurence
§ 66a - Podnikatelská seskupení
§ 66b - Jednání ve shodě
§ 66c - Jednání ve shodě
§ 66d - Pověření obchodním vedením
§ 67 - Rezervní fond
§ 67a - nadpis vypuštěn
§ 68 - Zrušení a zánik společnosti
§ 68a - Neplatnost společnosti
§ 69 - zrušen
§ 69a - zrušen
§ 69b - zrušen
§ 69c - zrušen
§ 69d - zrušen
§ 69e - zrušen
§ 69f - zrušen
§ 69g - zrušen
§ 69h - zrušen
§ 70 - Likvidace společnosti
§ 71 - Likvidace společnosti
§ 72 - Likvidace společnosti
§ 73 - Likvidace společnosti
§ 74 - Likvidace společnosti
§ 75 - Likvidace společnosti
§ 75a - Likvidace společnosti
§ 75aa - Likvidace společnosti
§ 75b - Likvidace společnosti
§ 75c - Likvidace společnosti
§ 76 - Základní ustanovení
§ 77 - Základní ustanovení
§ 78 - Základní ustanovení
§ 79 - Práva a povinnosti společníků
§ 79a - Práva a povinnosti společníků
§ 80 - Práva a povinnosti společníků
§ 81 - Práva a povinnosti společníků
§ 82 - Práva a povinnosti společníků
§ 82a - Práva a povinnosti společníků
§ 83 - Práva a povinnosti společníků
§ 84 - Zákaz konkurence
§ 85 - Právní vztahy k třetím osobám
§ 86 - Ručení společníka
§ 87 - Ručení společníka
§ 88 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 89 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 90 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 91 - Smrt společníka
§ 92 - Vypořádání společníků
§ 92a - zrušen
§ 92b - zrušen
§ 92c - zrušen
§ 92d - zrušen
§ 92e - zrušen
§ 93 - Základní ustanovení
§ 94 - Základní ustanovení
§ 95 - Základní ustanovení
§ 96 - Základní ustanovení
§ 97 - Práva a povinnosti společníků
§ 97a - Práva a povinnosti společníků
§ 98 - Práva a povinnosti společníků
§ 99 - Práva a povinnosti společníků
§ 100 - Práva a povinnosti společníků
§ 101 - Právní vztahy k třetím osobám
§ 102 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 103 - zrušen
§ 104 - Právní vztahy k třetím osobám
§ 104a - zrušen
§ 104b - zrušen
§ 104c - zrušen
§ 104d - zrušen
§ 104e - zrušen
§ 105 - Základní ustanovení
§ 106 - Základní ustanovení
§ 107 - Základní ustanovení
§ 108 - Základní ustanovení
§ 109 - Základní ustanovení
§ 110 - Základní ustanovení
§ 111 - Základní ustanovení
§ 112 - Základní ustanovení
§ 113 - Práva a povinnosti společníků
§ 114 - Práva a povinnosti společníků
§ 115 - Práva a povinnosti společníků
§ 116 - Práva a povinnosti společníků
§ 117 - Práva a povinnosti společníků
§ 117a - Zastavení obchodního podílu
§ 118 - Práva a povinnosti společníků
§ 119 - Práva a povinnosti společníků
§ 120 - Práva a povinnosti společníků
§ 120a - Práva a povinnosti společníků
§ 120b - Práva a povinnosti společníků
§ 121 - Práva a povinnosti společníků
§ 122 - Práva a povinnosti společníků
§ 123 - Práva a povinnosti společníků
§ 124 - Práva a povinnosti společníků
§ 125 - Valná hromada
§ 126 - Valná hromada
§ 127- Valná hromada
§ 128 - Valná hromada
§ 129 - Valná hromada
§ 130 - Valná hromada
§ 131 - Valná hromada
§ 131a - Žaloba společníka
§ 132 - Valná hromada
§ 133 - Jednatelé
§ 134 - Jednatelé
§ 135 - Jednatelé
§ 136 - Zákaz konkurence
§ 137 - Dozorčí rada
§ 138 - Dozorčí rada
§ 139 - Dozorčí rada
§ 140 - Dozorčí rada
§ 141 - Změna společenské smlouvy
§ 142 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 143 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 144 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 145 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 146 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 147 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 148 - Zrušení účasti společníka soudem
§ 149 - Vyloučení společníka
§ 149a - Dohoda o ukončení účasti
§ 150 - Vypořádání
§ 151 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 152 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 153 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 153a - zrušen
§ 153b - zrušen
§ 153c - zrušen
§ 153d - zrušen
§ 153e - zrušen
§ 154 - Základní ustanovení
§ 155 - Základní ustanovení
§ 156 - Forma akcie
§ 156a - Samostatně převoditelná práva
§ 156b - Rozhodný den
§ 157 - Rozhodný den
§ 158 - Rozhodný den
§ 159 - Rozhodný den
§ 160 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
§ 161 - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161a - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161b - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161c - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161d - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161e - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161f - Finanční asistence
§ 161g - Finanční asistence
§ 162 - Založení a vznik společnosti
163 - Zakladatelská smlouva
§ 163a - Emisní kurs akcie
§ 164 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 165 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 166 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 167 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 168 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 169 - Ustavující valná hromada
§ 170 - Ustavující valná hromada
§ 171 - Ustavující valná hromada
§ 172 - Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií
§ 173 - Stanovy
§ 174 - Stanovy
§ 175 - Vznik společnosti
§ 176 - Zatímní list
§ 177 - Zatímní list
§ 178 - Podíly na zisku společnosti
§ 179 - Podíly na zisku společnosti
§ 180 - Podíly na zisku společnosti
§ 181 - Podíly na zisku společnosti
§ 182 - Podíly na zisku společnosti
§ 183 - Neplatnost usnesení valné hromady
§ 183a - nadpis vypuštěn
§ 183b - zrušen
§ 183c - zrušen
§ 183d - zrušen
§ 183e - zrušen
§ 183f - zrušen
§ 183g - zrušen
§ 183h - zrušen
§ 183i - Právo výkupu účastnických cenných papírů
§ 183j - Právo výkupu účastnických cenných papírů
§ 183k - Právo výkupu účastnických cenných papírů
§ 183l - Právo výkupu účastnických cenných papírů
§ 183m - Právo výkupu účastnických cenných papírů
§ 183n - Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
§ 184 - Valná hromada
§ 184a - Valná hromada
§ 185 - Valná hromada
§ 186 - Valná hromada
§ 186a - Valná hromada
§ 186b - Valná hromada
§ 186c - Valná hromada
§ 186d - Dohody o výkonu hlasovacích práv
§ 187 - Valná hromada
§ 188 - Valná hromada
§ 189 - Valná hromada
§ 190 - Valná hromada
§ 190a - Smlouva o převodu zisku
§ 190b - Ovládací smlouva
§ 190c - Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku
§ 190d - Ovládací smlouva
§ 190e - Ovládací smlouva
§ 190f - Ovládací smlouva
§ 190g - Ovládací smlouva
§ 190h - Ovládací smlouva
§ 190i - Ovládací smlouva
§ 190j - Ovládací smlouva
§ 191 - Představenstvo
§ 192 - Představenstvo
§ 193 - Představenstvo
§ 194 - Představenstvo
§ 195 - Představenstvo
§ 196 - Zákaz konkurence
§ 196a - Představenstvo
§ 197 - Dozorčí rada
§ 198 - Dozorčí rada
§ 199 - Dozorčí rada
§ 200 - Dozorčí rada
§ 201 - Dozorčí rada
§ 202 - Zvýšení základního kapitálu
§ 203 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 204 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 204a - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 204b - Poukázka na akcie
§ 205 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 206 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 207 - Podmíněné zvýšení základního kapitálu
§ 208 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
§ 209 - Podmíněné zvýšení základního kapitálu
§ 209a - Kombinované zvýšení základního kapitálu
§ 210 - Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
§ 211 - Snížení základního kapitálu
§ 212 - Snížení základního kapitálu
§ 213 - Snížení základního kapitálu
§ 213a - Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů
§ 213b - Vzetí akcií z oběhu na základě losování
§ 213c - Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu
§ 213d - Upuštění od vydání akcií
§ 214 - Snížení základního kapitálu
§ 215 - Snížení základního kapitálu
§ 216 - Snížení základního kapitálu
§ 216a - Snížení základního kapitálu
§ 216b - Snížení základního kapitálu
§ 216c - Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu
§ 217 - Rezervní fond a opční listy
§ 217a - Opční listy
§ 218 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 219 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 220 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 220a - zrušen
§ 220b - zrušen
§ 220c - zrušen
§ 220d - zrušen
§ 220e - zrušen
§ 220f - zrušen
§ 220g - zrušen
§ 220h - zrušen
§ 220i - zrušen
§ 220j - zrušen
§ 220k - zrušen
§ 220l - zrušen
§ 220m - zrušen
§ 220n - zrušen
§ 220o - zrušen
§ 220p - zrušen
§ 220r - zrušen
§ 220s - zrušen
§ 220t - zrušen
§ 220u - zrušen
§ 220v - zrušen
§ 220w - zrušen
§ 220x - zrušen
§ 220y - zrušen
§ 220z - zrušen
§ 220za - zrušen
§ 220zb - zrušen
§ 220zc - zrušen
§ 221 - Základní ustanovení
§ 222 - Základní ustanovení
§ 223 - Základní ustanovení
§ 224 - Založení družstva
§ 225 - Založení družstva
§ 226 - Založení družstva
§ 227 - Vznik a zánik členství
§ 228 - Vznik a zánik členství
§ 229 - Vznik a zánik členství
§ 230 - Vznik a zánik členství
§ 231 - Vznik a zánik členství
§ 232 - Vznik a zánik členství
§ 233 - Vznik a zánik členství
§ 234 - Vznik a zánik členství
§ 235 - Nedělitelný fond
§ 236 - Rozdělení zisku
§ 237 - Orgány družstva
§ 238 - Orgány družstva
§ 239 - Členská schůze
§ 240 - Členská schůze
§ 241 - Členská schůze
§ 242 - Členská schůze
§ 243 - Představenstvo
§ 243a - Členská schůze
§ 244 - Kontrolní komise
§ 244a - Kontrolní komise
§ 245 - Orgány malého družstva
§ 246 - Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
§ 247 - Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
§ 248 - Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
§ 249 - Zákaz konkurence
§ 250 - Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi
§ 251 - Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
§ 252 - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 253 - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 254 - Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
§ 255 - zrušen
§ 256 - zrušen
§ 257 - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 258 - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 259 - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 260 - Použití předpisů o obchodních společnostech

 

zpět na obsah zákona, úvodní stránka webu

Sponzor: Centrum.czSponzor: Profi-kancelář - virtuální kancelářeSponzor: Jazykový Institut PrahaPartner: Hospodářská komora PrahaPartner: Vysoká škola ekonomická v PrazePartner: týdeník Profit